Na stronach Instytutu Spawalnictwa wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Stosujemy je, by ułatwić korzystanie z naszych stron oraz w celach statystycznych.
Polityka Instytutu Spawalnictwa w zakresie plików "cookies".

Zamknij

Dostępne wersje językowe:

polska wersja językowa angielska wersja językowa

Google ISświat
O Instytucie
Certyfikaty
Nagrody
Kadra
Kontakt
BIP

[ SPAWCITY ]   [ BIS ]   [ eBIS ]   [ BIBLIOTEKA ]   [ BASPAW ]   [ KONFERENCJE ]Praca:

Zamów ogłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka Polskiej Gospodarki
 
Aktualności  

kontakt  

  Nowy numer Biuletynu IS (1/2016)

Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (1/2016)

Artykuły:

 • P. SĘDEK, M. WELCEL, K. KWIECIŃSKI - Stabilizacja wibracyjna - stały rozwój dla praktyki przemysłowej
 • Z. MIRSKI, P. CZUDAK - Zastosowanie metody elementów skończonych do obliczeń wytrzymałościowych połączeń klejowych w budowie pojazdów szynowych
 • G. WETZEL, T. BRODA, S. KEITEL - Pomiary optyczne rezystancyjnych zgrzewarek kleszczowych
 • M. RESTECKA - Wdrażanie robotyzacji w spawalnictwie - specyfika procesu
 • R. KACZMAREK - Dobór parametrów badania ultradźwiękowego złączy spawanych według aktualnych norm przedmiotowych
 • M. HALTOF - Nieliniowe i parametryczne modele matematyczne łuku elektrycznego

więcej  


  Seminarium 15 marca 2016 r.

Z przyjemnością informujemy, że 15 marca 2016 r. w sali konferencyjnej im. prof. Józefa Pilarczyka w Instytucie Spawalnictwa odbędzie się szkolenie-seminarium pt.: "Wybrane wymagania dla producentów konstrukcji stalowych wg norm serii PN-EN 1090".  Badania wizualne odlewów i odkuwek - szkolenie uzupełniające

Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego zaprasza na kurs uzupełniający z zakresu badań wizualnych, umożliwiający uzyskanie uprawnień do badania odlewów i odkuwek.

Niniejsze szkolenie jest propozycją dla osób, których praca wymaga umiejętności kontrolowania wyrobów innych niż spawane, np. odlewów i odkuwek.

Certyfikat uzyskany po kursie uprawnia do wykonywania badań wizualnych złączy spajanych, wyrobów przerabianych plastycznie, odlewów i odkuwek w sektorze przemysłowym "Badania przed eksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem", zgodnie z normą PN - EN ISO 9712.


Kurs uzupełniający przeznaczony jest dla personelu badań wizualnych 2. stopnia kwalifikacji (VT2), z uprawnieniami wyłącznie do badania złączy spajanych i przerabianych plastycznie.

Cena kursu wraz z egzaminem: 1 100 zł

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:


więcej informacji o kursie  


  Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa ogłasza

Terminy egzaminów poprawkowych Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) w 2016 r.

 • 19.01.2016
 • 23.02.2016 - brak miejsc
 • 22.03.2016 - brak miejsc
 • 19.04.2016
 • 10.05.2016
 • 14.06.2016
 • 27.09.2016
 • 25.10.2016
 • 03.11.2016
 • 06.12.2016

Osoby zgłaszające się na egazamin poprawkowy prosimy o podanie oprócz imienia i nazwiska:

 • numeru kursu
 • miejsca ukończenia kursu

Prosimy również o zapoznanie się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi egzaminów poprawkowych.

szczegółowe informacje  

  Polski przemysł dla energetyki jądrowej

Wytyczne wspomagające działania przedsiębiorstw krajowych
w budowie elektrowni jądrowych

 • Wytyczne nr: W/ME/DEJ/IS/01/15
  System zapewnienia jakości w budowie elektrowni jądrowych

  Zakres wytycznych:
  Niniejsze wytyczne zawierają zestawienie wymagań zawartych w najczęściej stosowanych na świecie amerykańskich i francuskich kodach jądrowych w zakresie systemów zapewnienia jakości w zakładach wytwarzających urządzenia i konstrukcje lub świadczących usługi w branży jądrowej.

 • Wytyczne nr: W/ME/DEJ/IS/02/15
  Konstrukcje stalowe obudowy bezpieczeństwa reaktora jądrowego

  Zakres wytycznych:
  Niniejsze wytyczne zawierają zestawienie wymagań zawartych w najczęściej stosowanych na świecie amerykańskich i francuskich kodach jądrowych w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych obudowy bezpieczeństwa budynku reaktora jądrowego.


  Seminaria w roku 2016

W 2016 roku Instytut zaplanował zorganizowanie następujących seminariów:

 • 15 marca - Wymagania dla producentów konstrukcji stalowych wg norm serii PN-EN 1090
 • 13 kwietnia - Innowacyjne technologie spawalnicze - możliwości i zastosowanie
 • 10 maja - Stale wysokowytrzymałe - własności, zastosowanie i technologie łączenia
 • 21 czerwca - Symulacja oraz monitorowanie procesów spawalniczych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych
 • 18-20 października - 58. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza "TECHNOLOGIE XXI WIEKU"
 • 22 listopada - Rozwój i zastosowanie współczesnych metod badań nieniszczących w spawalnictwie

Wstępna karta zgłoszenia na seminaria zaplanowane w 2016 r.:

więcej  


  Spawanie wiązką elektronów - relacja z seminarium

Seminarium:
Spawanie wiązką elektronów

Miejsce i termin:
Gliwice, 25 listopada 2015 r.


W trakcie bogatego programu przedstawiono 6 referatów, których autorami byli pracownicy Instytutu Spawalnictwa. Po wygłoszeniu referatów odbyły się pokazy prezentujące zasadę działania i możliwości urządzenia do spawania i modyfikowania wiązką elektronów (model XW150:30/756) wyprodukowanego przez Cambridge Vacuum Engineering Ltd.

Uzupełnieniem programu było wystąpienie dr. inż. Tomasza Pfeifera z referatem autorstwa dr. inż. Jerzego Niagaja i swoim własnym pt. "Wymagania w zakresie zapewnienia jakości podczas wytwarzania i świadczenia usług na rzecz budowy elektrowni jądrowej wg kodów AFCEN i ASME".

Podczas seminarium uczestnicy mogli zapoznać się z materiałami reklamowymi wybranych firm oraz Instytutu Spawalnictwa umieszczonymi na regałach w holu, w tym dostępne były ulotki Instytutu oraz Ministerstwa Gospodarki dotyczące konstrukcji stalowych obudowy bezpieczeństwa reaktora jądrowego oraz systemów zapewnienia jakości w energetyce jądrowej.

relacja z seminarium  


  Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego informuje

Pełna oferta szkoleniowa na rok 2016


Formularze zgłoszeniowe na kursyZgłoszenia prosimy przesyłać do:


  Kurs Klejenia organizowany przez IS we współpracy z Fraunhofer IFAM

Instytut Spawalnictwa zaprasza na kursy z zakresu klejenia według wytycznych Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF 515, EWF 516).

Kursy klejenia w Instytucie Spawalnictwa odbywają się na dwóch poziomach specjalizacji:

 • Kurs Europejskiego Technika Klejenia (European Adhesive Bonder, EAB)

  Terminy kursów:
  • 30.05 - 03.06.2016 r.
  • 24.10 - 28.10.2016 r.


 • Kurs Europejskiego Specjalisty Klejenia (European Adhesive Specialist, EAS)

  Termin kursu:
  • 29.08 - 02.09.2016 r. (Moduł I)
  • 19.09 - 23.09.2016 r. (Moduł II)
  • 10.10 - 14.10.2016 r. (Moduł III)

Zakres prowadzonych kursów obejmuje łączenie metali, szkła, elastomerów, plastomerów oraz tworzyw wzmacnianych włóknami (Fibres Reinforced Plastics FRPs).

Formularz zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy kierować do:


formularz zgłoszenia na kursy  


  Przygotowanie polskiego przemysłu do budowy elektrowni jądrowych - relacja z seminarium

Seminarium:
Przygotowanie polskiego przemysłu do budowy elektrowni jądrowych: kody, normy i przepisy dotyczące projektowania, wytwarzania oraz systemów zarządzania jakością

Miejsce i termin:
Warszawa, 22-24 września 2015 r.


W dniach 22-24 września 2015 roku Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki RP przy współudziale Instytutu Spawalnictwa oraz Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zorganizował seminarium, którego celem było:

 • przybliżenie krajowym uczestnikom wymagań w zakresie jądrowych urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych obudowy bezpieczeństwa w oparciu o kody ASME Section III oraz AFCEN RCC-M i RCC-CW;
 • omówienie norm i przepisów dotyczących systemów zapewnienia jakości w przemyśle jądrowym wg IAEA GS-R-3, NSQ-100, NQA-1 oraz 10 CFR 50 Appendix B;
 • przedstawienie doświadczenia krajów UE posiadających i rozwijających energetykę jądrową w zakresie zaangażowania lokalnego przemysłu;
 • naświetlenie roli krajowych i międzynarodowych podmiotów w budowie łańcucha dostaw dla przemysłu jądrowego.

W ciągu trzech dni trwania seminarium wygłoszono 20 referatów, których wysłuchało ponad 110 osób reprezentujących przede wszystkim krajową branżę metalową, ale również środowisko naukowo-badawcze oraz firmy budowlano-montażowe i biura konstrukcyjne.

relacja z seminarium  


  Informacja dla licencjonowanych egzaminatorów IS dot. egzaminowania i certyfikowania spawaczy w oparciu o akredytację PCA

Po egzaminie spawaczy prowadzącym do uzyskania certyfikatu w oparciu o akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji egzaminator Instytutu Spawalnictwa zobowiązany jest dostarczyć do Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego następujące dokumenty:

 1. Deklarację bezstronności i poufności egzaminatora,
 2. Wniosek spawacza (Formularz FP-02/9 lub FP-02/9_a) wraz z załącznikami (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ukończeniu kursu),
 3. Formularz zatwierdzenia pytań egzaminacyjnych - FP-87,
 4. Wynik egzaminu teoretycznego - Formularz FP-05 (dla każdego kandydata),
 5. Protokół z badań złączy spawaczy - Formularz FP-97 (dla każdego kandydata),
 6. Uproszczony protokół z egzaminu spawaczy - Formularz FP-93 lub FP-93_a (dla każdego kandydata),
 7. Zbiorczy protokół spawaczy - Formularz FP-98

UWAGA:
Zestaw pytań do egzaminu teoretycznego (na formularzu FP-04) będzie przekazywany egzaminatorowi mailowo.

Program certyfikacji spawaczy  


  Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego ogłasza

Z dniem 1 października 2015 roku traci ważność norma PN-EN 287-1.


  Kurs spawania prętów żebrowanych ze stali zbrojeniowej w budownictwie

Instytut Spawalnictwa prowadzi szkolenie i egzaminowanie spawaczy w zakresie spawania metodami:

111, 114, 135 i 136 złączy doczołowych, zakładkowych i nakładkowych, skrzyżowanych i innych (pręt z blachą) prętów żebrowanych ze stali zbrojeniowej wg PN-EN ISO 17660-1 lub 2 i PN-EN ISO 9606-1.

Kursy (2 ÷ 4 dni) są organizowane w Instytucie Spawalnictwa lub u klienta na indywidualne zapotrzebowanie firm budowlanych.

Kurs może być połączony z procedurą kwalifikowania technologii spawania prętów ze stali zbrojeniowej i wystawieniem certyfikatów WPQR, które potwierdzają i dokumentują poprawność stosowanych przez firmę technologii spawania, spełniających wymagania norm PN-EN ISO 17660-1 lub -2 i PN-EN ISO 15614-1.

Nasze certyfikaty są honorowane w Unii Europejskiej i na całym świecie.

Zgłoszenia prosimy kierować do:  Wyróżnienia dla systemu kontroli jakości procesu zgrzewania LogWeld

Rozwiązanie to otrzymało szereg nagród na krajowych i międzynarodowych wystawach, m.in. Złoty Medal na tegorocznych Międzynarodowych Targach Poznańskich, a także wyróżnienia na 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków "Geneva Inventions" 2015 (największa tego rodzaju wystawa w Europie): brązowy medal w ramach głównego konkursu oraz dodatkowe wyróżnienie - złoty medal przyznany przez National Research Council of Thailand.

Ponadto, system ten pod nazwą "Sposób kontroli jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego doczołowego iskrowego" został zgłoszony do Urzędu Patentowego i uzyskał nr P. 410708.


więcej  


  ZŁOTY MEDAL dla Instytutu Spawalnictwa na targach ITM

Z przyjemnością informujemy, że rozwiązanie Instytutu dotyczące systemu do kontroli i oceny jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego doczołowego iskrowego zostało nagrodzone Złotym Medalem ITM.

W nagrodzonym wynalazku zastosowano innowacyjne rozwiązania, które dotyczą nowatorskiego sposobu kontroli on-line procesu, a wynikiem końcowym jest precyzyjna, tylko dwustopniowa ocena jakości wyrobu, tj. wyrób (technologia) dobry lub zły. Na uwagę zasługuje fakt szybkiej analizy procesu, co zapewnia uzyskanie informacji o jakości bezpośrednio po zakończeniu cyklu technologicznego. System jest łatwy w przygotowaniu do pracy i w obsłudze.  ENERGETYKA JĄDROWA - Instytut Spawalnictwa w składzie delegacji polskiej w Finlandii

W dniach 14-16 kwietnia br. miała miejsce wizyta delegacji polskiej w Finlandii, której głównym celem było zapoznanie się z doświadczeniami strony fińskiej w zakresie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych.

W skład delegacji polskiej wchodzili przedstawiciele Departamentu Energetyki Jądrowej Ministerstwa Gospodarki RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polskiej Grupy Energetycznej (PGE EJ1), Klastra budowlanego EUROPOLBUDATOM, TAURONU (jednocześnie przedstawiciela Krajowej Izby Gospodarczej), Zakładów Metalowych ERKO sj. (jednocześnie przedstawiciela Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki) oraz Instytutu Spawalnictwa w osobie dr. inż. Jerzego Niagaja, prof. nzw. IS.

więcej  


  Nowy Dyrektor Instytutu Spawalnictwa

Mamy przyjemność poinformować, że Minister Gospodarki Janusz Piechociński z dniem 1 maja 2015 r.
powołał dr. inż. Adama Pietrasa na stanowisko Dyrektora Instytutu Spawalnictwa.

Adam Pietras pracuje w Instytucie Spawalnictwa od 1990 roku. Swoją karierę naukową rozpoczynał jako asystent, następnie kontynuował pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Technologii Zgrzewania, a przez ostanie 13 lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środowiska.

Nowy Dyrektor znany jest w środowisku zawodowym jako znakomity specjalista w dziedzinie zgrzewania oraz aktywny koordynator dużych projektów międzynarodowych i krajowych.


  70 lat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Uroczyste obchody 70-lecia Instytutu Spawalnictwa odbyły się w dniu 26.03.2015 r. w Teatrze Muzycznym w Gliwicach.

Patronat nad obchodami objął Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
W uroczystości wzięli udział Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Henryk Nastalski i Joanna Sawicka.


Licznie przybyli reprezentanci uczelni technicznych, instytutów badawczych, przedsiębiorstw związanych z branżą spawalniczą i jednostek dozorowych. Podczas uroczystości dyrektor Instytutu, prof. Jan Pilarczyk, przedstawił historię i osiągnięcia Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem przemian po transformacjach ustrojowych zachodzących w Polsce. Głos zabrali zaproszeni goście, gratulujący jubileuszu, życzący Instytutowi dalszych sukcesów oraz podkreślający potencjał i znaczenie Instytutu Spawalnictwa dla polskiej gospodarki.

Z okazji jubileuszu pracownicy Instytutu zostali odznaczeni Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi oraz Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę.
Instytut, jako pierwszy w Polsce, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, przyznaną przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Na zakończenie uroczystość uświetnił koncert pt. "Oskarowe przeboje muzyki filmowej" w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Gliwicach.

Fotorelacja z obchodów 70-lecia Instytutu.  Wytyczne Instytutu Spawalnictwa

W Instytucie zostały opracowane i są do nabycia nowe Wytyczne nr W-14/IS-15 pt.: "Program szkolenia lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego (912)".

Wytyczne te obejmują program kursu podstawowego lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego, przeznaczony dla uczestników kursu nie posiadających żadnego przeszkolenia spawalniczego (pełny plan nauczania) oraz dla uczestników posiadających ukończony podstawowy kurs spawania gazowego stali (skrócony plan nauczania).

Przedstawiony program może być również wykorzystany, po odpowiednim przystosowaniu, do szkolenia lutowaczy w ograniczonym zakresie tematycznym ukierunkowanym np. na lutowanie instalacji miedzianych, lutowanie narzędzi, lutowanie miedzi i jej stopów itp.

Wytyczne określają zakres wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych, wymaganych na egzaminie końcowym kursu (zapewnia nabycie uprawnień do ręcznego lutowania twardego palnikami gazowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych) oraz na egzaminie kwalifikacyjnym wg PN-EN ISO 13585:2012 pt. "Lutowanie twarde. Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego".

zamów wytyczne  


  Pomoc Instytutu w rekonstrukcji napisu "ARBEIT MACHT FREI"E. Turyk, A. Żydzik-Białek, M. Bormann, A. Jastrzębiowski, M. Kościelniak, T. Kuzio, B. Czwórnóg - Spawanie naprawcze elementów napisu ARBEIT MACHT FREI z bramy głównej byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu Auschwitz I

W artykule przedstawiono uszkodzenia napisu "ARBEIT MACHT FREI" powstałe podczas jego kradzieży. Omówiono wymagania Sekcji Konserwatorskiej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dotyczące scalania elementów napisu oraz zakres prac konserwatorskich. Przedstawiono przebieg i wyniki wykonanych przez Instytut Spawalnictwa prac dotyczących technologii spawania naprawczego elementów napisu oraz nadzoru technologicznego przy spawaniu napisu.

Artykuł ukazał się w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa nr 6/2011.

pełny tekst artykułu  


 

© Instytut Spawalnictwa  webmaster 

Instytut I  Certyfikaty I  Nagrody I  Kadra I  Kontakt I  BIP
Serwisy IS: SIBD I  SPAWCITY I  BIS I  INFOSPAW I  BIBLIOTEKA I  BASPAW I  LABORATORIA I  KONFERENCJE
Rozwój zawodowy:   Szkolenia i nadzór I    Seminaria I    Konferencje, Targi
Uprawnienia:   Certyfikacja I    Kwalifikowanie I    Atestacja
Usługi:   Badania I    Usługi I    Konsultacje
Publikacje:   Wydawnictwa I    Normy I    Dokumenty MIS
Specjalistyczne:   Urządzenia I    Materiały I    Technologie I    Oprogramowanie
Projekty:   europejskie I    z Funduszy Strukt.