Na stronach Instytutu Spawalnictwa wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Stosujemy je, by ułatwić korzystanie z naszych stron oraz w celach statystycznych.
Polityka Instytutu Spawalnictwa w zakresie plików "cookies".

Zamknij

Dostępne wersje językowe:

polska wersja językowa angielska wersja językowa

Google ISświat
O Instytucie
Certyfikaty
Nagrody
Kadra
Kontakt
BIP

[ SPAWCITY ]   [ BIS ]   [ eBIS ]   [ BIBLIOTEKA ]   [ BASPAW ]   [ KONFERENCJE ]Praca:

Zamów ogłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka Polskiej Gospodarki
 
Aktualności  

kontakt  

  Wyniki Konkursu na Dyrektora Instytutu

Uchwała Komisji Konkursowej o wyłonieniu kandydata
na stanowisko Dyrektora Instytutu Spawalnictwa
z dnia 26.03.2015 r.

  Specjalistyczne kursy z zakresu klejenia EAS i EAB

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na tegoroczne kursy z zakresu klejenia:

 • Europejskiego Specjalisty Klejenia (EAS)
 • Europejskiego Technika Klejenia (EAB)

więcej  


  Seminarium 15 kwietnia 2015 roku

Z przyjemnością informujemy, że 15 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej im. prof. Józefa Pilarczyka w Instytucie Spawalnictwa odbędzie się szkolenie-seminarium pt.: Zagadnienia wpływu obróbki cieplnej i przemian strukturalnych w warunkach spawalniczych na zjawiska w stalach konstrukcyjnych - metody i nowości w zakresie urządzeń.


więcej  


  Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa ogłasza

Terminy egzaminów poprawkowych Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) w 2015 r. (I półrocze)

 • 10.02.2015r. - brak miejsc
 • 17.03.2015r. - brak miejsc
 • 31.03.2015r. - brak miejsc
 • 14.04.2015r. - brak miejsc
 • 28.04.2015r.
 • 26.05.2015r.
 • 02.06.2015r.

szczegółowe informacje  


  Jubileusz 70-lecia Instytutu Spawalnictwa

W roku 2015 Instytut Spawalnictwa obchodzi uroczysty Jubileusz 70 lat swojego życia i swojej zaangażowanej działalności.

70 lat pracowitego życia, przemyślanego budowania wizjonerskich planów i konsekwentnego ich realizowania doprowadziło do dzisiejszej pozycji Instytutu.

Dziś Instytut stanowi Centrum Polskiego Spawalnictwa i jest Polskim Spawalniczym Centrum Doskonałości. Jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Federacji Spawalniczej i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Aktywnie uczestniczy w wielu pracach użytecznych dla polskiej gospodarki oraz w licznych projektach krajowych i o charakterze międzynarodowym.


więcej  


  Delegacja Polska w Wielkiej Brytanii

Doświadczenia instytucji i firm brytyjskich w zakresie budowy elektrowni jądrowych
- Instytut Spawalnictwa w składzie delegacji polskiej w Wielkiej BrytaniiW dniach 20-23 stycznia br. miała miejsce wizyta delegacji polskiej w Wielkiej Brytanii, której głównym celem było zapoznanie się z organizacją pracy, zakresem działań i odpowiedzialności oraz podziałem zadań pomiędzy poszczególnymi agencjami i instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami oraz firmami prywatnymi w dziedzinie energetyki jądrowej.więcej  


  Nowy numer Biuletynu IS (1/2015)

Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (1/2015)

Artykuły:

 • J. NIAGAJ, A. JĘDRUSIAK - Wpływ składu gazu osłonowego oraz parametrów spawania orbitalnego metodą TIG na wymiary i jakość spoin obwodowych rurek z austenitycznej stali nierdzewnej
 • K. KRASNOWSKI - Pręty do zbrojenia betonu - zastosowanie i badania wytrzymałości zmęczeniowej
 • J. CZUCHRYJ, P. IREK - Zagadnienia oceny wielkości porów w złączach spawanych ze stali wysokostopowej na podstawie badań penetracyjnych metodą barwną
 • M. RESTECKA - Robotyzacja - trend ogólnoświatowy
 • I. JASTRZĘBSKA, J. SZCZERBA, P. STOCH, R. PROROK, E. ŚNIEŻEK - Wpływ rodzaju masy otulinowej na właściwości fizykochemiczne żużla oraz technikę spawania

więcej  


  Seminaria w 2015 r.

W 2015 roku Instytut zaplanował zorganizowanie następujących seminariów:

 • 18 marca - Wymagania w zakresie certyfikowania systemów zarządzania jakością, procesów spawalniczych i Zakładowej Kontroli Produkcji
 • 15 kwietnia - Zagadnienia wpływu obróbki cieplnej i przemian strukturalnych w warunkach spawalniczych na zjawiska w stalach konstrukcyjnych - metody i nowości w zakresie urządzeń
 • 21 maja - Komputerowe wspomaganie prac spawalniczych
 • 17 czerwca - Nowoczesne materiały i kierunki rozwoju technologii zgrzewania rezystancyjnego
 • 1 października - Rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii spajania
 • 25 listopada - Spawanie wiązką elektronów - nowe możliwości

wstępna karta zgłoszenia na 2015 r.  


  Nowa książka z NDT - wyniki konkursu

W październiku 2014 roku w Instytucie Spawalnictwa zorganizowano konkurs, w którym nagrodą była nowa monografia Janusza Czuchryja i Sławomira Sikory pt. "Metody i techniki badań nieniszczących złączy spawanych". Konkurs polegał na wypełnieniu ankiety dotyczącej spawalnictwa.

Losowanie nagród odbyło się 13 listopada 2014 roku podczas seminarium pt. "Zaawansowane metody spawania i napawania nowoczesnych materiałów".

Poniżej lista osób, które otrzymają bezpłatne egzemplarze monografii:

 • Daniel Hutyra - Envimac
 • Adam Kołodziej - WAMPOL
 • Olaf Schmeling - PKP Cargo Tabor


  "SPAWALNICTWO - zawsze można więcej"

Serdecznie dziękujemy za liczny udział wszystkim Uczestnikom 56. Konferencji Spawalniczej pod hasłem "SPAWALNICTWO - zawsze można więcej", która miała miejsce w Sosnowcu podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWelding w dniach 14-16.10.2014 r.

Konferencja po raz kolejny miała charakter międzynarodowy. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: Prezydent Europejskiej Federacji Spawalniczej - Pan Henk Bodt z Holandii oraz Dyrektor Biura Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa - Pani Cécile Mayer z Francji.

Program Konferencji obejmował 27 referatów oraz sesję posterową. Wszystkie wygłoszone referaty zostały opublikowane w 5 numerze Biuletynu Instytutu Spawalnictwa.

Konferencja, w której uczestniczyło 330 osób, wraz z targami spawalniczymi, była najważniejszym wydarzeniem w branży spawalniczej tego roku w Polsce. Na następną naszą Konferencję zapraszamy za dwa lata.

FOTOREPORTAŻ z Konferencji
Szczegółowy program na stronie Konferencji

więcej  


  Złoty Medal dla Instytutu na targach w Poznaniu

Z radością informujemy, że Instytut Spawalnictwa otrzymał Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za: "Metoda i urządzenie do zgrzewania z serwomechanicznym dociskiem".

Wynalazek dotyczy technologii zgrzewania rezystancyjnego oraz zgrzewarki z zastosowaniem innowacyjnego serwomechanicznego systemu docisku elektrod, wykorzystującego hybrydowy algorytm sterowania. Rozwiązanie takie z uwagi na zdecydowanie większą szybkość działania, pozwala na zadawanie różnych wartości siły docisku w czasie zgrzewania, co było niemożliwe w dotychczasowych rozwiązaniach zastosowaniem konwencjonalnego pneumatycznego systemu docisku. Znacząco poprawia się jakość zgrzewania oraz wygodniejsze staje się stosowanie tego typu zgrzewarek w warunkach przemysłowych (brak konieczności instalacji sprężonego powietrza, redukcja natężenia hałasu, wyższa powtarzalność procesu).


  Wytyczne Instytutu Spawalnictwa

W Instytucie zostały opracowane i są do nabycia nowe Wytyczne nr W-14/IS-15 pt.: "Program szkolenia lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego (912)".

Wytyczne te obejmują program kursu podstawowego lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego, przeznaczony dla uczestników kursu nie posiadających żadnego przeszkolenia spawalniczego (pełny plan nauczania) oraz dla uczestników posiadających ukończony podstawowy kurs spawania gazowego stali (skrócony plan nauczania).

Przedstawiony program może być również wykorzystany, po odpowiednim przystosowaniu, do szkolenia lutowaczy w ograniczonym zakresie tematycznym ukierunkowanym np. na lutowanie instalacji miedzianych, lutowanie narzędzi, lutowanie miedzi i jej stopów itp.

Wytyczne określają zakres wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych, wymaganych na egzaminie końcowym kursu (zapewnia nabycie uprawnień do ręcznego lutowania twardego palnikami gazowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych) oraz na egzaminie kwalifikacyjnym wg PN-EN ISO 13585:2012 pt. "Lutowanie twarde. Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego".

zamów wytyczne  


  Srebrny Medal dla Instytutu na targach w Paryżu

W dniach 30.04. - 11.05.2014 r. odbyły się w Paryżu 113 Międzynarodowe Targi Wynalazczości "Concours Lépine", organizowane pod patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji, poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.

W 2014 roku Targi zgromadziły ponad 550 rozwiązań innowacyjnych prezentowanych przez wystawców z 13 krajów świata miedzy innymi Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Belgia, Rosja, Iran, Maroko, Tajwan, Chiny. Wynalazki prezentowane były w czterech głównych sektorach branżowych (poprawa jakości życia; medycyna i technologie medyczne; transport, przemysł) oraz narodowych.

Na ponad 550 prezentowanych wynalazków jury przyznało 235 medali.

Instytut Spawalnictwa otrzymał Srebrny Medal za rozwiązanie: "Metoda i urządzenie do zgrzewania z serwomechanicznym dociskiem".


  Szkolenia NDT dla kolejnictwa

W ramach współpracy Instytutu Spawalnictwa z Transportowym Dozorem Technicznym uruchomiono szkolenia w sektorze przemysłowym "Utrzymanie ruchu kolei".

W Instytucie Spawalnictwa przygotowano nowoczesne laboratorium, w którym odbędą się szkolenia zorganizowane przez IS w metodach UT, PT, MT wg normy PN-EN 473:2008. Szkolenia te zostaną zakończone egzaminem prowadzonym przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Certyfikaty personelu badań nieniszczących będą wydawane przez TDT.

Kursy rozpoczynają się pod koniec 2012 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Na formularzu zgłoszenia, w punkcie "Nazwa Szkolenia", proszę wpisać: Utrzymanie ruchu kolei.

więcej  


  Kwalifikowanie zakładów - cały czas aktualne

W nawiązaniu do pojawiających się dyskusji dotyczących kwalifikowania zakładów przemysłowych wykonujących konstrukcje stalowe, należy wyjaśnić, że aktualnie, według polskiego prawodawstwa, nadal obowiązują normy PN-B, pomimo nadania tym normom statusu norm wycofanych.

więcej  


  Kursy w zakresie badań nieniszczących - III Stopień kwalifikacji

Terminy kursów BASIC - III Stopień, VT3, PT3, MT3 organizowanych przez Instytucie Spawalnictwa.więcej  


  Pomoc Instytutu w rekonstrukcji napisu "ARBEIT MACHT FREI"E. Turyk, A. Żydzik-Białek, M. Bormann, A. Jastrzębiowski, M. Kościelniak, T. Kuzio, B. Czwórnóg - Spawanie naprawcze elementów napisu ARBEIT MACHT FREI z bramy głównej byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu Auschwitz I

W artykule przedstawiono uszkodzenia napisu "ARBEIT MACHT FREI" powstałe podczas jego kradzieży. Omówiono wymagania Sekcji Konserwatorskiej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dotyczące scalania elementów napisu oraz zakres prac konserwatorskich. Przedstawiono przebieg i wyniki wykonanych przez Instytut Spawalnictwa prac dotyczących technologii spawania naprawczego elementów napisu oraz nadzoru technologicznego przy spawaniu napisu.

Artykuł ukazał się w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa nr 6/2011.

pełny tekst artykułu  


 

© Instytut Spawalnictwa  webmaster 

Instytut I  Certyfikaty I  Nagrody I  Kadra I  Kontakt I  BIP
Serwisy IS: SIBD I  SPAWCITY I  BIS I  INFOSPAW I  BIBLIOTEKA I  BASPAW I  LABORATORIA I  KONFERENCJE
Rozwój zawodowy:   Szkolenia i nadzór I    Seminaria I    Konferencje, Targi
Uprawnienia:   Certyfikacja I    Kwalifikowanie I    Atestacja
Usługi:   Badania I    Usługi I    Konsultacje
Publikacje:   Wydawnictwa I    Normy I    Dokumenty MIS
Specjalistyczne:   Urządzenia I    Materiały I    Technologie I    Oprogramowanie
Projekty:   europejskie I    z Funduszy Strukt.