Na stronach Instytutu Spawalnictwa wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Stosujemy je, by ułatwić korzystanie z naszych stron oraz w celach statystycznych.
Polityka Instytutu Spawalnictwa w zakresie plików "cookies".

Zamknij

Dostępne wersje językowe:

polska wersja językowa angielska wersja językowa

Google ISświat
O Instytucie
Certyfikaty
Nagrody
Kadra
Kontakt
BIP

[ SPAWCITY ]   [ BIS ]   [ eBIS ]   [ BIBLIOTEKA ]   [ BASPAW ]   [ KONFERENCJE ]


Praca:

Zamów ogłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Projekty badawcze  


Wykaz projektów badawczych, w których realizacji brał udział Instytut Spawalnictwa w latach 2004-2016
Program:

Research Found for Cool and Steel

Tytuł:

SBD-Spipe Strain-based design of spiral-welded pipes for demanding pipeline applications

Okres realizacji:

07.2013 - 06.2016

Wykonawca w IS:

Marek Węglowski

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa; CENTRO SVILUPPO MATERIALI SPA - Włochy - lider + 5 partnerów z krajów UE
Program:

INNOTECH

Tytuł:

Opracowanie i wdrożenie technologii zrobotyzowanego spawania złączy teowych elementów silnika lotniczego wraz z systemem monitorowania parametrów procesu (ROTEK)

Okres realizacji:

01.2013 - 05.2015

Wykonawca w IS:

Eugeniusz Turyk

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa; Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów" S.A. - lider; współwykonawcy: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
Program:

INNOTECH

Tytuł:

Badania i opracowanie systemu pomiarowo-analitycznego dla oceny poziomu dźwięku emitowanego przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych

Okres realizacji:

04.2013 - 03.2015

Wykonawca w IS:

Jolanta Matusiak

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa - lider; Współwykonawcy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego - Sosnowiec, Politechnika Śląska, Wojskowe Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna - Siemianowice Śląskie
Program:

INNOTECH

Tytuł:

Wytwarzanie bimetalicznych komponentów z zastosowaniem zaawansowanej techniki zgrzewania tarciowego

Okres realizacji:

12.2013 - 03.2015

Wykonawca w IS:

Adam Pietras

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa - lider; współwykonawcy: Zakład Urządzeń Spawalniczych "ZBUS" Gliwice, CEMAD S.C. - Rzeszów
Program:

projekt celowy

Tytuł:

Uruchomienie produkcji teowych szyn przewodzących zgrzewanie za pomocą nowej technologii zgrzewania elementów wysokoprądowych

Okres realizacji:

11.2012 - 10.2013

Wykonawca w IS:

Adam Pietras

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa - wykonawca; Firma Handlowo-Usługowa "TRANSKRĘT" Spółka Cywilna Kęty - wnioskodawca
Program:

PBS ścieżka A

Tytuł:

Technologia spawania laserem rur ożebrowanych ze stali austenistycznych i stopów niklu przeznaczonych do pracy w kotłach o parametrach nadkrytycznych i ultranadkrytycznych

Okres realizacji:

12.2012 - 11.2015

Wykonawca w IS:

Sebastian Stano

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa; Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Gliwice - lider; współwykonawcy: Energostal S.A. Katowice
Program:

strategiczny projekt badawczy pt.: "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej"

Tytuł:

Zadanie badawcze nr 5: Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej

Okres realizacji:

12.2011 - 11.2013

Wykonawca w IS:

Jerzy Niagaj

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa; pozostali członkowie sieci naukowej: Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej - Warszawa; Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Otwock Świerk; Politechnika Opolska; Politechnika Wrocławska; Politechnika Warszawska
Program:

projekt badawczy własny

Tytuł:

Wpływ warunków cieplnych procesu zgrzewania wibracyjnego na zawartość fazy krystalicznej w zgrzeinie oraz orientację włókien szklanych w obszarze zgrzewania kompozytu PA66 wzmacnianego włóknami szklanymi

Okres realizacji:

12.2011 - 05.2013

Wykonawca w IS:

Aleksandra Węglowska

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa
Program:

projekt badawczy własny

Tytuł:

Określenie optymalnych warunków wykonywania złączy spawanych z obróbką cieplną i bez z nowej stali z kobaltem w gatunku PB2 do pracy w podwyższonych temperaturach

Okres realizacji:

06.2011 - 06.2013

Wykonawca w IS:

Mirosław Łomozik

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa
Program:

POIG 1.1.2

Tytuł:

Systemy optoelektroniczne do monitorowania procesów wytwarzania zaawansowanych technologicznie zespoleń materiałowych w ramach projektu nr umowy POIG.01.01.02-14-034/09-00 pn. "Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki"

Okres realizacji:

03.2011 - 11.2013

Wykonawca w IS:

Szymon Kowieski

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa - wykonawca; Instytut Technologii Eksploatacji PIB - Radom - wnioskodawca
Program:

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - II etap

Tytuł:

Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i chemicznych w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy

Okres realizacji:

07.2011 - 12.2013

Wykonawca w IS:

Jolanta Matusiak

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa - wykonawca

strona projektu:

www.is.gliwice.pl/bhp.php
Program:

projekt badawczy własny

Tytuł:

Numeryczne i eksperymentalne badania porównawcze zgrzewania garbowego z zastosowaniem pneumatycznego i serwomechanicznego docisku elektrod

Okres realizacji:

05.2011 - 05.2013

Wykonawca w IS:

Zygmunt Mikno

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa
Program:

7 PR

Tytuł:

SIGNASTIR Development of an in-process quality assurance system for friction stir welding

Okres realizacji:

02.2011 - 06.2013

Wykonawca w IS:

Adam Pietras

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa; TWI Ltd. - Anglia - lider + 8 partnerów

strona projektu:

www.signastir.eu
Program:

POIG 1.4+4.1

Tytuł:

Badanie procesu spawania cienkich blach stalowych ze zmiennym położeniem ogniska wiązki promieniowania laserowego w ramach projektu POIG.04.01.00-14-069/09 pt. "Opracowanie i wdrożenie modelu kształtowania parametrów złącza laserowego z zastosowaniem dynamiki długości ogniska wiązki"

Okres realizacji:

10.2010 - 03.2011

Wykonawca w IS:

Sebastian Stano

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa - wykonawca; ADDIT Sp. z o.o. - Węgrów - Wnioskodawca
Program:

projekt celowy

Tytuł:

Uruchomienie produkcji sterowanego numerycznie urządzenia do kształtowego cięcia termicznego blach, profili kształtowych i rur, zintegrowanego z robotem przemysłowym umożliwiającego ukosowanie krawędzi ciętych detali

Okres realizacji:

10.2010 - 03.2012

Wykonawca w IS:

Marian Piątek

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa - wykonawca; Zakład Urządzeń Spawalniczych "ZBUS" Gliwice - wnioskodawca
Program:

projekt badawczy własny

Tytuł:

Badania i opracowanie warunków technologicznych procesu spawania laserowego z materiałem dodatkowym w postaci drutu

Okres realizacji:

03.2010 - 09.2012

Wykonawca w IS:

Jan Pilarczyk

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa

strona projektu:

www2.le.ac.uk/projects/mintweld
Program:

7 PR

Tytuł:

MintWeld Modelling of Interface Evolution in Advanced Welding Modelowanie rozwoju granic międzyfazowych w zaawansowanych procesach spawania

Okres realizacji:

09.2009 - 08.2013

Wykonawca w IS:

Tomasz Pfeifer

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa; FRENZAK Sp. z o.o., Mikołów; University of Leicester - Anglia - lider + 8 instytucji
Program:

projekt badawczy własny

Tytuł:

Badania procesu i opracowanie technologii lutospawania laserowego z wykorzystaniem lasera YAG

Okres realizacji:

09.2009 - 03.2012

Wykonawca w IS:

Marek Banasik

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa
Program:

POIG 4.4

Tytuł:

Opracowanie i wdrożenie technologii zgrzewania obwodowego tarciowego głowicy z tuleją siłownika pneumatycznego w ramach projektu nr POIG 04.04.00-18-010/08 pt.: Uruchomienie produkcji siłowników z zastosowaniem innowacyjnej technologii zgrzewania tarciowego FSW

Okres realizacji:

03.2009 - 12.2009

Wykonawca w IS:

Adam Pietras

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa - wykonawca; REWA Sp. z o.o. - Wola Rafałowska - wnioskodawca
Program:

projekt celowy

Tytuł:

Technologia wraz z urządzeniem do indukcyjnego przetapiania powłok natryskiwanych cieplnie na elementach rurowych

Okres realizacji:

06.2008 - 03.2009

Wykonawca w IS:

Marian Piątek

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa - wykonawca; PLASMA SYSTEM Siemianowice Śląskie - wnioskodawca
Program:

6 PR

Tytuł:

SPOTSTIR The development of a hand held friction stir spot welding gun for automotive vehicle body repair

Okres realizacji:

02.2007 - 07.2009

Wykonawca w IS:

Adam Pietras

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa; TWI - UK - lider + 10 instytucji z krajów UE

strona projektu:

www.2020-horizon.com/SPOTSTIR-The-development-of-a-hand-held-friction-stir-spot-welding-gun-for-automotive-vehicle-body-repair%28SPOTSTIR%29-s26320.html
Program:

6PR Integrated Project

Tytuł:

XPRESS Flexible production experts for reconfigurable assembly technology

Okres realizacji:

01.2007 - 06.2011

Wykonawca w IS:

Zygmunt Mikno

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa; Harms & Wende GmbH & Co. KG - Niemcy - lider + 15 instytucji z krajów UE
Program:

projekt badawczy własny

Tytuł:

Opracowanie systemu i metodyki pomiarowej w badaniach przemian strukturalnych w stalach w warunkach cykli cieplnych spawania

Okres realizacji:

11.2006 - 11.2009

Wykonawca w IS:

Zygmunt Mikno

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa
Program:

6 RP Collective Research Project

Tytuł:

ECONWELD Economically welding in a healthy way

Okres realizacji:

10.2005 - 03.2009

Wykonawca w IS:

Jolanta Matusiak

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa; Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (RIPH); European Welding Federation - lider; IAG : 4 stowarzysz.; SME: 11 firm; RTD: 4 instyt. Z Holandii, Włoch i Hiszpanii

strona projektu:

www.econweld.com/
Program:

Directorate G - Industrial Technologies Research Found for Cool and Steel

Tytuł:

HIPERC A novel, high-performance, economic steel concept for linepipe and general structural use

Okres realizacji:

07.2005 - 04.2009

Wykonawca w IS:

Marian Zeman

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa; Corus UK Limited; + 8 instytucji z Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Finlandii i Słowenii
Program:

projekt badawczy własny

Tytuł:

Opracowanie i badania systemu pomiarowego do rejestracji promieniowania łuku spawalniczego metody MIG/MAG

Okres realizacji:

05.2005 - 05.2007

Wykonawca w IS:

Czwórnóg B./ Węglowski M.

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa
Program:

projekt badawczy własny

Tytuł:

Badania i opracowanie warunków technologicznych procesu spawania hybrydowego laser + MIG stali konstrukcyjnych i stopów aluminium

Okres realizacji:

03.2005 - 09.2007

Wykonawca w IS:

Jan Pilarczyk

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa
Program:

COST 536

Tytuł:

COST 536: Alloy Development for Critical Components of Environmental Friendly Power Plant Temat na SPB: Spawalność i wytyczne technologiczne spawania stopów na elementy krytyczne w elektrowniach przyjaznych dla środowiska

Okres realizacji:

02.2005 - 12.2008

Wykonawca w IS:

Marian Szubryt

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa
Program:

COST 538

Tytuł:

COST 538: High Temperature Plant Lifetime Extension Temat na SPB: Badania technologii spawania stali żarowytrzymałych po długotrwałej eksploatacji, ocena własności złączy z tych stali oraz opracowanie wytycznych do wykonywania napraw instalacji energetycznych

Okres realizacji:

02.2005 - 12.2008

Wykonawca w IS:

Mirosław Łomozik

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa
Program:

projekt badawczy własny

Tytuł:

Wpływ warunków i parametrów lutowania twardego stali nierdzewnej z tytanem na powstawanie i rozrost kruchych wydzieleń fazowych oraz własności połączeń

Okres realizacji:

11.2004 - 06.2006

Wykonawca w IS:

Andrzej Winiowski

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa
Program:

6 PR CRAFT

Tytuł:

LOSTIR Development of a Low Cost Processing Unit for Friction Stir Welding FP6-508587

Okres realizacji:

11.2004 - 10.2006

Wykonawca w IS:

Adam Pietras

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa; The Welding Institute - Anglia - lider + 6 jednostek badawczych i zakładów przemysłowych z Anglii, Francji, Grecji, Hiszpanii
Program:

projekt badawczy własny

Tytuł:

System ekspertowy do prognozowania warunków bezpieczeństwa konstrukcji spawanych poddanych obciążeniom zmiennym

Okres realizacji:

04.2004 - 04.2006

Wykonawca w IS:

Piotr Sędek

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa
Program:

projekt badawczy własny

Tytuł:

Numeryczna i doświadczalna analiza stanu naprężeniowo-odkształceniowego części maszyn z warstwą roboczą napawaną wielowarstwowo zapewniającą zwiększenie żywotności elementów maszyn hutniczych pracujących w warunkach zmiennych cykli cieplno-naprężeniowych

Okres realizacji:

03.2004 - 12.2006

Wykonawca w IS:

Eugeniusz Turyk

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa
 

© Instytut Spawalnictwa  webmaster 

Instytut I  Certyfikaty I  Nagrody I  Kadra I  Kontakt I  BIP
Serwisy IS: SIBD I  SPAWCITY I  BIS I  INFOSPAW I  BIBLIOTEKA I  BASPAW I  LABORATORIA I  KONFERENCJE
Rozwój zawodowy:   Szkolenia i nadzór I    Seminaria I    Konferencje, Targi
Uprawnienia:   Certyfikacja I    Kwalifikowanie I    Atestacja
Usługi:   Badania I    Usługi I    Konsultacje
Publikacje:   Wydawnictwa I    Normy I    Dokumenty MIS
Specjalistyczne:   Urządzenia I    Materiały I    Technologie I    Oprogramowanie
Projekty:   europejskie I    z Funduszy Strukt.