Na stronach Instytutu Spawalnictwa wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Stosujemy je, by ułatwić korzystanie z naszych stron oraz w celach statystycznych.
Polityka Instytutu Spawalnictwa w zakresie plików "cookies".

Zamknij

Dostępne wersje językowe:

polska wersja językowa angielska wersja językowa

Google ISświat
O Instytucie
Certyfikaty
Nagrody
Kadra
Kontakt
BIP

[ SPAWCITY ]   [ BIS ]   [ eBIS ]   [ BIBLIOTEKA ]   [ BASPAW ]   [ KONFERENCJE ]


Praca:

Zamów ogłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Certyfikaty i uznania Instytutu Spawalnictwa:

Krajowy Rejestr Długów - Rzetelna Firma


System zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009


Instytut Spawalnictwa jest jednostką notyfikowaną w Unii Europejskiej (numer identyfikacyjny: 1405), działającą w sferze badania i certyfikowania wyrobów, systemów oraz personelu, świadczącą usługi dla potrzeb oznaczania produktów znakiem CE przez producentów krajowych i zagranicznych.

Zakres notyfikacji:

  • Dyrektywa 2006/95/WE (ex-73/23/EEC) (certyfikat, zakres)
    dotycząca harmonizacji przepisów odnoszących się do sprzętu elektrycznego zaprojektowanego do użytkowania w określonych zakresach napięcia.
  • Dyrektywa 97/23/WE (certyfikat, zakres)
    dotycząca harmonizacji przepisów odnoszących się do urządzeń ciśnieniowych.
  • Dyrektywa 2009/105/WE (ex-87/404/EWG) (certyfikat, zakres)
    dotycząca harmonizacji przepisów odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych.
  • ROZPORZĄDZENIE NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez EWF:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez IIW:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez PCA:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez UDT:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez TDT:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez TÜV Rheinland:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez Bureau Veritas:


Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez Polski Rejestr Statków:


Świadectwo członkostwa klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Nr 28/95

 

© Instytut Spawalnictwa  webmaster 

Instytut I  Certyfikaty I  Nagrody I  Kadra I  Kontakt I  BIP
Serwisy IS: SIBD I  SPAWCITY I  BIS I  INFOSPAW I  BIBLIOTEKA I  BASPAW I  LABORATORIA I  KONFERENCJE
Rozwój zawodowy:   Szkolenia i nadzór I    Seminaria I    Konferencje, Targi
Uprawnienia:   Certyfikacja I    Kwalifikowanie I    Atestacja
Usługi:   Badania I    Usługi I    Konsultacje
Publikacje:   Wydawnictwa I    Normy I    Dokumenty MIS
Specjalistyczne:   Urządzenia I    Materiały I    Technologie I    Oprogramowanie
Projekty:   europejskie I    z Funduszy Strukt.